FANDOM


Images (5)

Powers

             A

Acid Secretion-Lučenje kiselina-Sposobnost za generisanje kiselina,obično iz ruku ili usta

Aerokinesis-Aerokineza-Moć kontrolisanja vazduha

Agility-Okretnost-Sposobnost da od nekog tela smanje njegovu masu tako da postane lakši,obično se moć telekineze razvije u ovu moć.

Apparition-Transport-To je čarobnjački način teleporta

Astral Echo-Astralni Eho-Omogućava da se telepatski razgovara sa ljudima.To je moć da se unese još jedan um i da govorite preko njega.Pretpostavlja se da ko ima moć straha može da kontroliše tu moć.

Astral Premonition-Astralno Predskazanje-Sposobnost projekcije u tuđe telo,ili čak svoje.Takođe se može praviti vremenski okvir.

Astral Projection-Astralna Projekcija-Kopija sebe,astralno projektovanje,projektuješ se gde god želiš.Ovo je takođe razvijena moć telekineze.

Age Shifting-Prebacivanje je sposobnost da se ubrza ili uspori proces starenja.Takođe može ofazivno da odmah ubije smrtnike pretverajući ih u pepeo.

                 B

Blinking-Treptanje-Prevoz u tren oka,aktivira se razmišljanjem o mestu na kojem bi određena osoba želela da se pojavi.Koriste je vešci(Uglavnom zli)

Black Orbing-Crni orbing-Oblik teleportacije,slične orbing,koriste je isključivo crnosvici.

Blowing-Vetar-Ima različite namene,može da se "uvuče" neka tela u neki prostor.

Boiling-Ključanje-To je moć vešca Nikolasa,i to je definisano kao sposobnost da izazove nekoga do pregrevanja,odnosno svodi krvi.

                C

Cloning-Kloniranje-Sposobnost da se duplirate,ali to ne može opstane na duži vremenski period.

Celerity-Brzina-Sposobnost kretanja ubrzano,zovu je Hiper-brzo,munjevito ili super vetar.

Conjuring-Sposobnost da pretvaraju neke predmete ni iz čega.

Cryokinesis-Mogućnost kreiranja ili manipulacije ledom i veoma niskim temperaturama,kao što je sladoled kao dah,livenje objekata i pretvaranje ljudi u čvrst led(zamrzavanje njih).

Cloaking-Prikrivanje-Sposobnost da sakrijete nekoga ili nešto od drugih.

Chrono-Telekinesis-Sposobnost pomeranja objekte,ili ljusw,dok kontrolišete vreme.

Chrono-Telekinetic Orbing-Telekinetički orbing je moć da premestite objekte ili ljude sa skoro temporalne uticanosti pomoću orbing varijaciju da premestite objekat.

                 D

Deflection-Deflekcija-Mogućnost odbijanja bilo koje moći,najbolja zaštita od demona i zlih bića.

Duplication-Umnožavanje-Mogućnost umnožavanja sebe kao fizičku stvar.

                 E

Empathy-Empatija-Sposobnost da čitaju i osećaju osećanja i misli drugih.

Energy Balls-Sposobnosz bacanja loptice struje,mnogi demoni imaju ovu mogućnost.Kao i viši nivo crnosvitaca kao i neke veštice.

Electrokinesis-Sposobnost ksnsls i generiše električne energije.

Elasticity-Mogućnost da protežu deo tela kao lastiš.

Energy whip-Bič energije je slična moć energetskih lopti,ali ga možete koristiti za duži period vremena u borbi.Ona takođe podseća na pravi bič.

                 F

Fading-Sposobnost teleporta u obliku energije.

Fear Amplification-Sposobnost da se pronađe strah kod drugih.

Flight-Slično levitaciji,ipak mnogo moćnije.

Flaming-Oblik teleporta,fde korisnik nestaje dok je okružen plamenom.

Fire balls-Sposobnost da se proizvedu vatrene kugle odn. loptice u dlan vaše ruke,koriste je gornji nivo demona.

                G

Geokinesis-Forma telekineze koja je mnogo jača i koja utiče na zemlju,prirodu i kamenje