FANDOM


CharmedTriquetra

Moć trojstva:Milan,Tina i Ivana

Milan i Tina vraćaju se u svoj rodni grad zbog smrti njihove bake.Tamo pronalaze knjigu senki i otkrivaju mnoge tajne za koje nikad nisu znali.Nesvesno pročitajući rimu Tina oslobađa drevno proročanstvo koje je godinama bilo skriveno.Milan dobija moć telekineze,a Tina moć thumb||da zaustavi.